รับผลิตอาหารเสริมแบบซอฟเจล

Softjell

      Winkwhite รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบซอฟเจล (Soft Gel Supplement) บรรจุลงขวด , ใส่แผงบริสเตอร์ หรือ ตามความต้องการของลูกค้า และ ตามความเหมาะสมของน้ำหนักซอฟเจลที่ต้องการผลิต (โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมแนะนำ)

ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) พร้อมทั้งมีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของ ซอฟเจลทุกเม็ด อย่างละเอียดก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซอฟเจลที่ผลิตเสร็จส่งต่อไปสู่กระบวนการบรจุลง Packaging ที่ออกแบบเอาไว้