รับผลิตอาหารเสริมแบบแคปซูล

Capsule Product

     Winkwhite รับผลิตอาหารเสริมรูปแบบเม็ด Capsule (ผ่าน Halal) หลากหลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า เช่น แคปซูลตามเบอร์ที่ลูกค้าต้องการ ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของเรา และมาตรฐานรับรองต่างๆ

ที่ยืนยันในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตามความเหมาะสมของชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องการผลิต (โดยผู้เชี่ยวชาญ) ด้วยเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแคปซูลเป็นอย่างดีก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลิตเสร็จส่งต่อไปสู่กระบวนการบรจุลงบรรจุภัณฑ์