รับผลิตอาหารเสริมแบบซอฟเจล

Softjell

      Winkwhite รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบซอฟเจล (Soft Gel Supplement) บรรจุลงขวด , ใส่แผงบริสเตอร์ หรือ ตามความต้องการของลูกค้า และ ตามความเหมาะสมของน้ำหนักซอฟเจลที่ต้องการผลิต (โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมแนะนำ)

รับผลิตอาหารเสริมแบบตอกเม็ด

Tablet

     Winkwhite รับผลิตอาหารเสริมรูปแบบเม็ด ตอกเม็ด อัดเม็ด เป็น Tablet หรือ Pill หลากหลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า และ ตามความเหมาะสมของชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องการผลิต (โดยมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ)

รับผลิตอาหารเสริมแบบแคปซูล

Capsule Product

     Winkwhite รับผลิตอาหารเสริมรูปแบบเม็ด Capsule (ผ่าน Halal) หลากหลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า เช่น แคปซูลตามเบอร์ที่ลูกค้าต้องการ ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของเรา และมาตรฐานรับรองต่างๆ

อาหารเสริม ชนิดซอฟเจล

     เรา ให้บริการบรรจุเม็ดยาชนิดซอฟเจลทั้งการบรรจุลงขวดหรือประปุกในกระบวนการห้อง ปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน  ซึ่งมีขนาดหลากหลายตามต้องการ พร้อมบริการติดฉลาก สติ๊กเกอร์ ชริงค์ฟิล์มหด ปั้มล็อต ปั้มวันที่ รวมทั้งการบรรจุสารสกัดชนิดผงลงซอง ด้วยเครื่องรีดปิดปากถุง